Arbeidsongeschiktheidsverzekering met korting voor freelancers!

De overheid heeft budget vrijgemaakt om freelancers in de creatieve en culturele sector te verleiden tot het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en wij juichen dit initiatief natuurlijk meer dan toe! Deze verzekering schiet er namelijk maar al te vaak bij in. De overheid wil de beroepspraktijk van freelancers een gezonde impuls geven door het aantrekkelijker te maken om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan te gaan of je aan te sluiten bij een broodfonds, doormiddel van een tegemoetkoming in de kosten. Dit stimuleringsbudget is gelanceerd onder de noemer Oog voor Impuls.

Via Oog voor Impuls kan je een bijdrage aanvragen voor je verzekering of fonds! Dus heb je nog geen verzekering afgesloten of neem je nog niet deel aan een fonds maar ga je dit wel doen? Dan kun je een bijdrage krijgen zodra je de verzekering hebt afgesloten of als je bent gaan deelnemen aan een fonds. De regeling staat open voor iedereen die als freelancer in de culturele of creatieve sector werkzaam is.

Vanaf 15 november jl. kan je aanspraak maken op het stimuleringsbijdrage door hier een aanvraag in te dienen. De bijdrage bestaat uit een éénmalige stimulansbeloning van €120,- en vergoeding van 50% van de maandelijkse kosten (met een maximum van € 50,- per maand) voor maximaal 12 maanden.

Leuk weetje! De kosten voor een AOV of fonds worden ook met terugwerkende kracht vergoed (vanaf 1 juni 2022). Lees wel goed de spelregels door voordat je je aanvraag doet.

Leidraad tariefafspraken freelancers!

De harde lobby van de Kunstenbond heeft z’n vruchten afgeworpen. Er is eindelijk een leidraad (ontwikkeld door de Europese Unie) die betrekking heeft op het collectief onderhandelen van freelancers. Dit maakt de weg definitief vrij om tariefafspraken te kunnen maken. Een uiterst belangrijke ontwikkeling voor de verbetering van de arbeidspositie van freelancers in de culturele en creatieve sector!

Wat maakt deze leidraad zo bijzonder? Het is goed om te weten dat het maken van gezamenlijke prijsafspraken door ondernemingen in Nederland bij wet verboden is. De wet beschermt de consument daarmee tegen kartelvorming. Omdat freelancers ook als ondernemingen worden gezien, was het dan ook niet toegestaan om (minimum-) tariefafspraken te maken. Zelfs het publiceren van adviestarieven voor freelancers was verboden! Hierdoor verslechterde de positie van freelancers met de jaren, omdat er hierover geen kennisuitwisseling kon plaatsvinden en opdrachtgevers vrij spel hadden.

In 2020 heeft de Kunstenbond een eerste succes geboekt door het voor zelfstandigen mogelijk te maken collectief te mogen onderhandelen, en het beleid van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ACM werd hierop toen aangepast. En nu komt daar dus een groter succes bij: deze leidraad!

Op 29 september 2022 is de leidraad gepubliceerd door de Europese Commissie, die hiermee erkent dat er groepen freelancers bestaan waarvoor de vorige wetgeving er juist voor heeft gezorgd dat ze in schijnzekerheid zijn terechtgekomen, of (in onze sector enorm gebruikelijk) in een race to the bottom, in een prijsstrijd, met onze eigen freelance collega’s. De Europese leidraad is nu bedoeld om tegen deze nare bijkomstigheden te beschermen! Meer weten? Lees hier de Q&A over de richtlijnen.

#PLASTICVRIJ weer een stapje dichterbij

Je staat er misschien niet snel bij stil als je een festival bezoekt, maar na een dagje dansen blijft er een berg plastic waste achter. In 2024 moet hier een eind aan zijn gekomen en is het gebruik van plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen niet langer toegestaan. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn bedoeld om milieuvervuiling en plasticsoep te voorkomen. Dit betekent trouwens niet dat festivals niet milieubewust zijn, het tegendeel is waar, er wordt al volop geëxperimenteerd met verduurzamen.

Een prachtig voorbeeld van vergroening in de festivalbranche is te vinden bij onze Zuiderburen. Daar wordt ieder jaar Paradise City georganiseerd. Dit festival mag zichzelf één van de groenste festivals ter wereld noemen!  A Greener Festival, de non-profit organisatie die evenementen over de hele wereld wil helpen duurzamer te worden, bekroonde het festival met vier sterren!  En waar heeft dit festival deze ranking aan te danken?

Nou… aan het feit dat Paradise City een breed uitgedragen vergroeningsvisie heeft. Ze zijn al een aantal jaren bezig om de impact op de omgeving en het klimaat zo klein mogelijk te houden. Ze hebben zowaar een geheel eigen 10 stappenplan tot verduurzaming. Zo maken ze gebruik van groene energie, het eten is lokaal geproduceerd, afval wordt gescheiden en gecomposteerd, het festival is cashless en token-free, water is gratis te tappen (zowel bruis, als plat), zo zijn er geen plastic flesjes nodig, ze filteren en reinigen het afvalwater op het festivalterrein voor de douches, gebruiken eco-toiletten om het waterverbruik te beperken en tot slot worden er op het festivalterrein geen sigaretten verkocht. Allemaal super mooie initiatieven, alle 10 de stappen zijn hier vinden.

Ben je geïnteresseerd in de verduurzaming van festivals en wil je hier nog meer over weten? Luister dan naar de aflevering ‘Hoe je kan leren van duurzame festivals?’ van BNR radio.

Inflatie stemt zzp’ers nog somberder dan de pandemie

Door de hoge inflatie zijn zzp’ers somberder over hun financiën dan tijdens de coronapandemie. Eén op de drie zzp’ers geeft nu een lager rapportcijfer voor zijn huidige financiële situatie dan een jaar geleden. Slechts 21 procent is positiever geworden over de eigen financiën. Dat blijkt uit een onderzoek van onlinebank Knab. Zes op de tien zzp’ers zegt last te hebben van de hoge inflatie. Net als andere consumenten kampen ze met prijsstijgingen voor boodschappen, brandstof en energie.

Bang opdrachtgevers te verliezen

Het lijkt logisch om de prijsstijgingen door te berekenen aan de klant, maar veel ondernemers zijn daar huiverig voor. Slechts vier op de tien zzp’ers hebben hun uurtarief of verkoopprijzen de afgelopen tijd verhoogd. De meerderheid doet dat helaas niet uit vrees zichzelf uit de markt te prijzen en opdrachten of klanten te verliezen. Anderen noemen dat klanten loyaal aan hen zijn geweest tijdens corona, die willen ze niet “belonen” met een prijsverhoging.

Verschil sectoren groot

De sectoren die het meest te leiden heeft onder de prijsstijgingen zijn de kunst, cultuur, recreatie & sport. Zij geven aan maandelijks € 2.073 over te houden na aftrek van de belasting. Binnen die sector zegt 71% last te hebben van de huidige inflatie. Dat is het hoogste percentage van alle sectoren.

Zzp’ers in de sectoren zakelijke dienstverlening, industrie en ICT hebben maandelijks het meest te besteden. Bij de fulltime zzp’ers in deze drie sectoren ligt dat bedrag gemiddeld tussen de € 2.800 en € 2.900. Van deze groep geeft 50% aan last hebben van de inflatie; het laagste percentage van alle sectoren.

Tot slot

Het merendeel van de zzp’ers heeft overigens vertrouwen in de toekomst, dat stemt positief. Vier op de tien denken dat hun financiële situatie de komende twaalf maanden verbetert, waarbij vooral ondernemers in de goedbetaalde sectoren optimistisch zijn. Twee op de tien verwachten juist dat ze er volgend jaar slechter voor staan.

Personeelstekort evenementenbranche zet door

Het zinderende festivalseizoen is gestart en eerlijk is eerlijk we kunnen ons geen betere start wensen met prachtig weer en uitzinnige bezoekers. Maar los van dit feit is niet alles rozengeur en maneschijn in festivalland. Organisatoren van festivals kampen net als de theaters en de poppodia met fikse personeelstekorten. Een groot deel van de werknemers heeft de branche de afgelopen twee jaar verlaten en is niet meer teruggekomen. Festivals spreken van ‘een grote uitdaging’.

Voor de organisatie van Lowlands en Down The Rabbit Hole is het tekort aan personeel een belangrijk thema dit jaar. “In onze branche werken veel zzp’ers en die hebben tijdens de coronacrisis noodgedwongen ander werk moeten zoeken omdat er geen festivals waren. Zij hebben nu een andere baan en dat merken wij”, zegt woordvoerder Bente Bollmann tegen het ANP over de leegloop in de evenementensector. Het gaat dan om technici en beveiligers, maar ook om medische staf of horeca personeel.

Ook Pinkpop, dat half juni plaatsvindt, heeft moeite personeel te vinden. De organisatie merkt dit vooral aan de kant van de leveranciers. “Van oudsher werken wij met (semi)vrijwilligers uit de omgeving die ieder jaar weer bij ons aan de slag gaan, vooral achter de bar. Daar kunnen wij nu gelukkig ook weer op rekenen”, laat woordvoerder Niek Murray weten. “Maar als het gaat om personeel voor de opbouw of beveiligers is het voor ons een uitdaging.”

En dan moet je het nog maar uit je hoofd halen om last-minute een evenement te organiseren. Want los van de technici en het horecapersoneel is er geen beveiliger te vinden. De hele branche kampt met tekorten en het einde lijkt nog niet inzicht, het kost tijd om nieuw personeel te werven en op te leiden. Om toch positief te eindigen, organisaties investeren in nieuw personeel en hopelijk komen ze snel de sector versterken.