Producenten & organisatoren opgelet! Compensatieregeling 4 van start

Vanaf afgelopen maandag kunnen er aanvragen worden ingediend voor de compensatieregeling 4. Deze vierde regeling compenseert producenten en organisatoren van concerten en voorstellingen voor misgelopen kaartverkoopopbrengsten als gevolg van de COVID-maatregelen. Het gaat daarbij om de periode vanaf 1 februari tot en met 8 maart 2022.

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor personen die concerten of voorstellingen van professionele podiumkunstenaars ontwikkelen of produceren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een (muziek)theatergroep, ensemble of dansgroep. Ook vertegenwoordigers van een producent, zoals een managementbureau, boekingsbureau of platenmaatschappij kunnen een aanvraag indienen.

De subsidie

Compensatieregeling 4 heeft een totaalbudget van € 40.000.000 en compenseert maximaal 85% van de verloren kaartverkoopopbrengsten. Het gaat daarbij om concerten en voorstellingen die:

 • Tussen 1 februari en 8 maart hebben plaatsgevonden, maar te maken kregen met een capaciteitsverlaging als gevolg van de COVID-maatregelen;
 • Gepland stonden voor de periode 1 februari tot en met 15 februari, maar geannuleerd zijn als gevolg van de COVID-maatregelen;
 • Gepland stonden voor de periode 1 februari tot en met 8 maart, maar geannuleerd zijn in verband met de quarantaine van uitvoerenden of crew.

Aanvraag indienen

Kom je in aanmerking voor de compensatieregeling 4? Dien dan vóór 11 mei 2022 een aanvraag in via Mijn Fonds. Alle benodigde informatie voor een aanvraag vind je hier.

STAP-budget blijkt schot in de roos

Het STAP-budget van de overheid is een groot succes! Het geldpotje voor de eerste ronde is helemaal op, meldt het UWV vandaag (drie dagen na de openingsdag!). Inmiddels hebben 35.000 mensen een aanvraag ingediend. Volgens het UWV is er sprake van een enorme interesse voor het budget, met pieken van boven de 50.000 mensen. Daardoor zijn er aan het begin technische problemen ontstaan, waardoor lange wachttijden ontstonden.

Je kan sinds afgelopen dinsdag het zogenaamde STAP-budget aanvragen, een vergoeding van maximaal 1.000 euro voor een cursus, opleiding of training om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Heb je deze ronde naast het net gevist? Niet getreurd, er komen nog vier momenten om het budget aan te vragen, de eerst volgende is op 1 mei vanaf 10.00 uur, markeer het alvast in je agenda! En daarna kan het vanaf 1 juli, 1 september en tot slot 1 november 2022.

Nieuw STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Vanaf 1 maart kan je een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor (bij)scholing en ontwikkeling. Je kan deze subsidie gebruiken voor het volgen van een zelf gekozen training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Meer dan € 200 miljoen beschikbaar

De overheid heeft € 218 miljoen gereserveerd voor het STAP-budget. Het bedrag zal door het UWV direct worden overgemaakt naar het gekozen opleidingsinstituut. De aanvraag kan alleen worden gedaan voor erkende opleidingen. Je kan hier nagaan of de door jou gekozen opleiding, cursus of training erkend wordt.

STAP-budget aanvragen

Interesse gewekt? Hier kan je checken of je in aanmerking komt. Kom je in aanmerking? Vanaf 1 maart, om 10.00 uur, kan je via stapuwv het STAP-budget aanvragen, dit kan maar één keer per jaar.

Roep om aanvullend vangnet voor freelancers

Door de aangescherpte coronamaatregelen heeft de overheid een nieuw steunpakket samengesteld. Toch lijkt het erop dat met name flexwerkers en freelancers tussen wal en schip zullen gaan vallen. Al eerder gaf het kabinet aan dat het niet mogelijk is om maatwerk te leveren aan individuen: dit zou te veel tijd kosten en onbegonnen werk zijn. Door het sturen van een brandbrief aan de Tweede Kamer, die de noodhulp vandaag bespreekt, is de hoop dat het kabinet hun besluit aanpast. 

In het nieuwe steunpakket wordt 68 miljoen euro vrijgemaakt voor de culturele sector. Maar de Creatieve Coalitie, waar 45 vakorganisaties en bonden in zijn verenigd, vreest dat ook dit pakket de mensen die het het hardst nodig hebben, niet goed bereikt. Voor hen wordt het komende winter enorm lastig om hun inkomen op hetzelfde niveau te houden als dat van 2019. Een groot deel van de weggevallen werkzaamheden van freelancers wordt namelijk niet gedekt door regelingen als het Garantiefonds, de NOW of de TVL (voor vaste lasten). 

Er wordt daarom hard gepleit voor een solide vangnet voor de medewerkers onderaan de evenementenketen. Hier zou deze groep op terug moeten kunnen vallen, als de schade die zij lijden niet door hun opdrachtgevers of door andere regelingen gecompenseerd wordt. De steunregelingen moeten bovendien toegankelijker worden, en verder uitgebreid om ervoor te zorgen dat de gehele sector de komende winter boven water blijft. Wij duimen!

Nieuwe voorwaarden TVL bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakte vandaag nieuwe voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bekend. Het demissionaire kabinet besloot eerder om ondernemers ook in het 4e kwartaal van 2021 tegemoet te komen in verband met de aanhoudende maatregelen.

Naar verwachting opent de TVL in december. Hiermee vervalt de regeling Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). De regeling is in het leven geroepen voor ondernemers die in Q4 2021 meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van Q1 2020 of Q4 2019. Zo zien de voorwaarden eruit:

 1. De TVL-subsidie wordt berekend op basis van omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.
 2. Het subsidiebedrag bestaat uit minimaal € 1.500 euro en maximaal € 250.000 euro.
 3. Je kiest zelf de referentieperiode (Q1 2020 of Q4 2019).
 4. De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft de onderneming minimaal één vestiging met eigen voordeur in Nederland.
 5. De onderneming ontving tussen maart 2020 en 31 december 2021 niet meer dan € 1,8 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten. Bereikt de onderneming bijna de grens? Dan ontvang je het bedrag tot € 1,8 miljoen.

Wil je door de RVO op de hoogte gehouden worden over de subsidie? Meld je dan hier aan. Een overzicht van geldende uitzonderingen vind je hier.

Nieuwe tegemoetkoming voor de nacht

Het demissionaire kabinet presenteert een subsidie voor ondernemers in de nachtsector: de regeling Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). De regeling wordt beschikbaar gesteld voor ondernemers die in het vierde kwartaal 50% minder omzet hebben dan in het vierde kwartaal van 2019.

Voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen is dat de ondernemer de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het tweede en derde kwartaal van 2021 kreeg. Vooralsnog wordt de regeling opengesteld in de tweede week van november. De overige voorwaarden om in aanmerking te komen, vind je hier.

Dit betekent ‘de hulplijn’ van het kabinet

De geldkraan gaat dicht. Het kabinet trok ruim 80 miljard euro uit als compensatie voor onder andere de TVL en NOW. Per 1 oktober houden deze regelingen op te bestaan. Eerder vandaag sprak het kabinet wel van een hulplijn voor getroffen sectoren zoals nachtclubs en evenementen. Maar wat houdt deze hulplijn precies in?

 Het Garantiefonds Evenementen blijft bestaan, net als bepaalde financieringsgaranties voor ondernemers, zo meldt NOS. Daarnaast kunnen ondernemers nog steeds een beroep doen op de reguliere bijstandsuitkering. Daarentegen stopt de mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen.

Voor nachtclubs en discotheken ligt het nog iets ingewikkelder. Omdat deze sector op last van de overheid nog steeds helemaal gesloten is, werkt het kabinet aan een compensatieregeling.

Er is ook goed nieuws…

Het kabinet verlengt de garantieregeling tot en met september. Eerder werd de regeling al verruimd naar 100%. Organisatoren kunnen alle gemaakte projectkosten terugvragen, zo meldt het stand-van-zaken-rapport aan de kamervoorzitter, vorige week.

Een lichtpuntje in tijden van diepe crisis. In een brief aan de kamervoorzitter laat het kabinet weten de garantieregeling met 100% tegemoetkoming te verlengen. Na 20 september gaat deze regeling terug naar 80%. Daarnaast krijgen nachtclubs ruime tegemoetkoming vanaf 1 oktober, zodat zij op last van het kabinet gesloten kunnen blijven.

Over het loslaten van de 1,5 meter-maatregel en verdere versoepelingen meldt het rapport: ‘Pas als iedereen de mogelijkheid heeft gehad volledig gevaccineerd te zijn, en er een minimale follow-up periode van 2 weken in acht is genomen, zouden versoepelingen overwogen kunnen worden. (…) Naar verwachting wordt deze situatie medio september (d.i., zondag 19 september) bereikt.’

Evenementen mogen tot in ieder geval 20 september maximaal 750 bezoekers toestaan, mits zij een coronabewijs overleggen. Hierbij wordt de 1,5 meter-maatregel losgelaten. Evenementen met placering mogen hun volledige capaciteit benutten, werd eerder bekend.


Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund

Effecten van de coronacrisis op ZZP’ers in de culturele sector

Door Thijs Tromp

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het ministerie van OCW door een aantal instanties een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de crisis in de culturele sector in Nederland. Met het onderzoek brengt de zogenaamde coronamonitor zowel de schade voor de organisaties als voor zzp’ers binnen de sector in beeld als effecten van de steunmaatregelen. De vraag die in het onderzoek wordt gesteld is in hoeverre de financiële steun doorsijpelt naar ZZP’ers.

De conclusie van het onderzoek is ronduit schokkend te noemen. Kortgezegd; ZZP’ers blijken een eenvoudige bezuinigingsoptie te zijn en er is zeer weinig sprake van een zogenaamd ‘trickle down-effect’ van de financiële steunmaatregelen naar ZZP’ers toe. Ben je benieuwd naar de cijfers en effecten, met name voor ZZP’ers? Dan hebben wij dat bondig samengevat op deze pagina.

Ben je benieuwd naar het gehele onderzoek over de gevolgen van de coronacrisis in de culturele sector en waar wij onze informatie op hebben gebaseerd? Zie hier.

Plan tegen schijnzelfstandigheid

Het lijkt er op dat er mogelijk flink wat gaat veranderen wat betreft in onze arbeidsmarkt. Begin 2020 trok de commissie Borstlap de conclusie dat het nodig was om werkgevers meer verantwoordelijkheid te laten nemen ten aanzien van de zwakste schouders op de arbeidsmarkt. Zojuist is bekend geworden dat er een akkoord is bereikt tussen in ieder geval VNO-NCW (voor de werkgevers) en de FNV (als vakbond) over de grote lijnen van deze voornemens. Gisteren lekten via de Volkskrant de belangrijkste veranderingen overigens al uit. We vatten de belangrijkste punten voor jullie samen, niet schrikken:

 • freelancers moeten minimaal 35 euro per uur gaan verdienen (!);
 • als je minder dan het minimum verdient, moet je in loondienst worden genomen óf moet er bij de rechter worden onderbouwd waarom er géén sprake is van loondienst (!);
 • de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd: er komen belastingregelingen voor freelancers die daadwerkelijk risico lopen met eigen investeringen;
 • er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • nulurencontracten verdwijnen: voor studenten komt er een contractvorm die hierop lijkt;
 • na 3 jaar moet verplicht een vast contract worden aangeboden.

Het idee achter deze hervormingen is dat de ongelijkheid tussen werknemers te hoog aan het worden is, en dat daarom met name uitzendkrachten en freelancers straks niet meer werkzaam kunnen zijn als schijnzelfstandigen. Hiermee wordt bedoeld dat het lijkt alsof zij zelfstandig werken (o.a. dat er er geen sprake is van gezag of een vaststaand loon, of dat zij zich naar eigen inzichtkunnen laten vervangen) maar dat feitelijk niet zijn. Ook komt het vaak voor dat mensen in loondienst tegen betere voorwaarden hetzelfde werk doen als uitzendkrachten en freelancers.

Dit is natuurlijk in onze branche een erg lastige discussie, aangezien een deel van deze eisen bij ons erg gebruikelijk zijn: we worden gevraagd vanwege onze specifieke skills of om onze toffe persoonlijkheid, en er is in een evenementenomgeving altijd wel sprake van énige gezagsstructuur. Het is dus een lastig, onduidelijk niemandsland momenteel.
Gelukkig wordt er sinds de afschaffing van de VAR (2016) er vooral gehandhaafd op opzettelijke schijnzelfstandigheid, maar daar lijkt nu dus (eindelijk…) een nieuwe regeling voor in de plaats te gaan komen die duidelijkheid moet gaan scheppen. Er moeten 3 contractsvormen gaan komen: ééntje voor zelfstandigen, één voor uitzendkrachten en een voor (on)bepaalde tijd, waarbij iederen in principe automatisch als werknemer wordt gezien. Mocht hier geen sprake van zijn, dan moet dit worden aangetoond: nu ligt dit omgekeerd.

Als dit akkoord wordt gesloten, dan wordt het nog niet direct werkelijkheid: het nieuwe kabinet zal ze nog daadwerkelijk moeten overnemen. Wordt vervolgd. We zijn benieuwd naar jullie reacties op dit nieuws, dus voel je vrij om te reageren als je er behoefte aan hebt!