Roep om aanvullend vangnet voor freelancers

Door de aangescherpte coronamaatregelen heeft de overheid een nieuw steunpakket samengesteld. Toch lijkt het erop dat met name flexwerkers en freelancers tussen wal en schip zullen gaan vallen. Al eerder gaf het kabinet aan dat het niet mogelijk is om maatwerk te leveren aan individuen: dit zou te veel tijd kosten en onbegonnen werk zijn. Door het sturen van een brandbrief aan de Tweede Kamer, die de noodhulp vandaag bespreekt, is de hoop dat het kabinet hun besluit aanpast. 

In het nieuwe steunpakket wordt 68 miljoen euro vrijgemaakt voor de culturele sector. Maar de Creatieve Coalitie, waar 45 vakorganisaties en bonden in zijn verenigd, vreest dat ook dit pakket de mensen die het het hardst nodig hebben, niet goed bereikt. Voor hen wordt het komende winter enorm lastig om hun inkomen op hetzelfde niveau te houden als dat van 2019. Een groot deel van de weggevallen werkzaamheden van freelancers wordt namelijk niet gedekt door regelingen als het Garantiefonds, de NOW of de TVL (voor vaste lasten). 

Er wordt daarom hard gepleit voor een solide vangnet voor de medewerkers onderaan de evenementenketen. Hier zou deze groep op terug moeten kunnen vallen, als de schade die zij lijden niet door hun opdrachtgevers of door andere regelingen gecompenseerd wordt. De steunregelingen moeten bovendien toegankelijker worden, en verder uitgebreid om ervoor te zorgen dat de gehele sector de komende winter boven water blijft. Wij duimen!

Zo ga je met evenementenmensen om in tijden van een pandemie

We ontkomen er helaas wederom niet aan: de een na de andere annulering stroomt binnen. Onder het mom van ‘de spoedwet’ en ‘crisistijd’ komen opdrachtgevers met veel flexibiliteit weg. Maar is dat wel zo? Hoe kom je voor jezelf op als freelancer?

Dat freelancers niet overal even goed beschermd worden, weten we. De hulplijnen zijn grotendeels opgedroogd, de overheid jojoot vrolijk verder en opdrachtgevers kunnen laks omgaan met het uitbetalen van geannuleerde opdrachten. En soms word je zelfs nodeloos aan het lijntje gehouden. In deze barre tijden kunnen we allemaal wel een steuntje in de rug gebruiken, dus lees vooral door! (en psst, ons een berichtje sturen mag altijd.)

Bijvoorbeeld: waar heb je recht op? Je hebt bij annulering door aangescherpte maatregelen niet zomaar recht op een (deel)vergoeding, tenzij je hier vooraf afspraken over hebt gemaakt. Dit kun je vastleggen in algemene voorwaarden. Nu, maar ook met het oog op de onbestendige toekomst, is het raadzaam om algemene voorwaarden op te (laten) maken. Online zijn genoeg voorbeelden te vinden, bijvoorbeeld hier en hier.

Ook verstandig: zorgen dat je een zakelijke rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten. Mocht het toch (ooit) tot een conflict komen, dan heb je recht op juridische bijstand. Als je een goede polis hebt, dan is het soms mogelijk om via je verzekeraar je algemene voorwaarden te laten opstellen en/of te laten controleren. Check dat dus even!

Er zijn geen specifieke wetten of regels die gelden als je geen algemene voorwaarden hebt overlegd en getekend. Als het tot een rechtszaak zou komen, dan kijkt de rechter (met name bij de beoordeling van de eerlijkheid van contracten – die we niet zo vaak sluiten als freelancer) naar de “gelijke verdeling van de schade (en opbrengsten, zoals overheidssteun waar die van invloed zijn op de geleden schade)”, aldus de checklist Fair Practice Corona van de Kunstenbond.

Mocht het dus komen tot een rechtszaak, dan is het handig om vooraf uit te zoeken of jouw opdrachtgever staatssteun ontvangt. Hierover vind je meer informatie via bovenstaande link. Verder zegt de checklist (terecht!) dat de corona-risico’s niet langer onvoorzien zijn, en dus is een clausule voor kosteloos annuleren in een overeenkomst, niet meer realistisch. Let daar dus op als je een overeenkomst krijgt om te tekenen, dat die er niet instaat.

En dan nog voor opdrachtgevers, festivalbazen en labelbonzen: realiseer je dat elke freelancer die we nu rijk zijn als sector, inmiddels onmisbaar is geworden. De kleine geste om een dagprijs of een deel van een (geannuleerde) projectprijs tóch te vergoeden, kan de komende jaren écht het verschil gaan maken in hoeveel “handjes” er dan nog rondlopen op de vloer. Stuur gewaardeerde freelancers dit jaar eens een kerstkaart! Etcetera, etcetera.

In 2020 werd de Fair Practice Code in het leven geroepen, de gedragscode voor werken en ondernemen in de kunst-, cultuur- en creatieve industrie. Hier staan nuttige dingen in over toekomstbestendig werken. Wij zijn fan! Je vindt hier meer informatie over de code.

Nieuwe voorwaarden TVL bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakte vandaag nieuwe voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bekend. Het demissionaire kabinet besloot eerder om ondernemers ook in het 4e kwartaal van 2021 tegemoet te komen in verband met de aanhoudende maatregelen.

Naar verwachting opent de TVL in december. Hiermee vervalt de regeling Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). De regeling is in het leven geroepen voor ondernemers die in Q4 2021 meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van Q1 2020 of Q4 2019. Zo zien de voorwaarden eruit:

  1. De TVL-subsidie wordt berekend op basis van omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%.
  2. Het subsidiebedrag bestaat uit minimaal € 1.500 euro en maximaal € 250.000 euro.
  3. Je kiest zelf de referentieperiode (Q1 2020 of Q4 2019).
  4. De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft de onderneming minimaal één vestiging met eigen voordeur in Nederland.
  5. De onderneming ontving tussen maart 2020 en 31 december 2021 niet meer dan € 1,8 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten. Bereikt de onderneming bijna de grens? Dan ontvang je het bedrag tot € 1,8 miljoen.

Wil je door de RVO op de hoogte gehouden worden over de subsidie? Meld je dan hier aan. Een overzicht van geldende uitzonderingen vind je hier.

Maatregelen aangescherpt: dit betekent het voor onze branche

De corona-regels zijn weer aangescherpt en we hebben voor je op een rijtje gezet wat dit voor onze branche betekent, in ieder geval tot en met 4 december. Lees je mee?

Eigenlijk willen we niet meer kijken, maar gisteren zaten we dan toch met samengeknepen billen op de bank. Over evenementen was nog weinig uitgelekt dus was het dit keer weer extra spannend wat te verwachten. Resultaat:

Ten eerste geldt nog steeds het coronatoegangsbewijs (CTB) voor alle personen van 13 jaar en ouder. 13-jarigen wordt nog niet om een identiteitsbewijs gevraagd. Alle oudere anderen wel. Bij een meerdaags evenement moet het CTB steeds iedere 24 uur gecontroleerd worden. Medewerkers hoeven vooralsnog geen CTB te hebben.

Evenementen hebben doorgang tussen 6.00 uur en 18.00 uur. Uitzonderingen hierop zijn professionele sportwedstrijden zonder publiek en culturele locaties, zoals theaters, concertzalen en bioscopen. Deze locaties hebben geen opgelegde eindtijd. Wel moet hier de horeca vanaf 20.00 uur sluiten. Daarnaast geldt dat het mondkapje dragen verplicht is in publieke binnenruimtes waar geen CTB wordt gebruikt.

Vervolgens zijn vaste zitplaatsen verplicht, tenzij er sprake is van doorstroom. Het maximumaantal bezoekers is 1250 personen. Tegelijkertijd geldt bij binnen-evenementen zonder vaste zitplaats en maximumcapaciteit van 75%. Ten slotte is ticketing (ook bij gratis events) verplicht, net als registratie en de gezondheidscheck.

Wat er na 4 december zal gebeuren, wordt opnieuw in een persconferentie toegelicht.

Nieuwe tegemoetkoming voor de nacht

Het demissionaire kabinet presenteert een subsidie voor ondernemers in de nachtsector: de regeling Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). De regeling wordt beschikbaar gesteld voor ondernemers die in het vierde kwartaal 50% minder omzet hebben dan in het vierde kwartaal van 2019.

Voorwaarde om voor de subsidie in aanmerking te komen is dat de ondernemer de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het tweede en derde kwartaal van 2021 kreeg. Vooralsnog wordt de regeling opengesteld in de tweede week van november. De overige voorwaarden om in aanmerking te komen, vind je hier.

Leg je dansschoenen maar weg

Vanaf 25 september weer staan bij popconcert, ook meerdaags evenement weer toegestaan,’ zo meldt de NOS. Is dit het groene licht waar we al anderhalf jaar opwachten of zitten er meer haken en ogen aan?

Vanaf 25 september mogen evenementenliefhebbers weer staan bij een concert met een maximumcapaciteit van 75%, inclusief coronabewijzen voor alle horeca. Nachtclubs en discotheken mogen weer open. Tot 00.00 uur. Een dag later het tweede pushbericht, met meer details over versoepelingen die aangekondigd zullen worden in de persconferentie. Het zal met name om de evenementensector gaan.

Mojo-directeur Ruben Brouwer, organisator van ADE, en de Koninklijke Nederlandse Horeca laten van zich horen. Brouwer geeft aan dat het gesprek met De Jonge ‘bizar’ was. Hen wordt eigenlijk gevraagd ‘om het dansen te verbieden’. De Jonge geeft aan dat hij ‘zoveel mogelijk mogelijk’ wil maken en dat hij ‘helemaal niets tegen dansen heeft.’

De Koninklijke Horeca Nederland laat weten een kort geding te starten vanwege de blijvende horecabeperkingen. De anderhalve meter hoeft niet meer aangehouden te worden, maar in ruil daarvoor moeten alle horecagelegenheden alle bezoekers checken op een coronabewijs en moeten ze nog steeds sluiten om 00.00 uur. Ook de discotheken en nachtclubs, wat de KHN aanvecht.

Ook ADE laat van zich horen, want zekerheid dat het event door kan gaan is er niet. Directeuren Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis vrezen voor de aankomende editie van het evenement. De verschillende events die naast en door elkaar heen lopen, is wat ADE ADE maakt en met de huidige maatregelen niet haalbaar is.

Hiermee negeert het demissionair kabinet de twee grootste protesten van de afgelopen vijftien jaar, zonder enkele gene.

Angst regeert en ik ben dansen verleerd

Lieve evenementenmensen! We gaan op 11 september de straat weer op voor #UnmuteUs . Wees welkom om mee te lopen, dansen en protesteren (mail of bel ons).

Daarnaast zoeken we pakkende oneliners, met een 😉, om te bedrukken op onze borden. De taalvirtuoos met de meest pakkende leus krijgt van mij persoonlijk een pot bier (of meerdere) na afloop. We kijken er naar uit jullie te zien!

Dit betekent ‘de hulplijn’ van het kabinet

De geldkraan gaat dicht. Het kabinet trok ruim 80 miljard euro uit als compensatie voor onder andere de TVL en NOW. Per 1 oktober houden deze regelingen op te bestaan. Eerder vandaag sprak het kabinet wel van een hulplijn voor getroffen sectoren zoals nachtclubs en evenementen. Maar wat houdt deze hulplijn precies in?

 Het Garantiefonds Evenementen blijft bestaan, net als bepaalde financieringsgaranties voor ondernemers, zo meldt NOS. Daarnaast kunnen ondernemers nog steeds een beroep doen op de reguliere bijstandsuitkering. Daarentegen stopt de mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen.

Voor nachtclubs en discotheken ligt het nog iets ingewikkelder. Omdat deze sector op last van de overheid nog steeds helemaal gesloten is, werkt het kabinet aan een compensatieregeling.

Opnieuw gaan we de straat op

Op zaterdag 21 augustus kwamen we massaal bijeen. Ruim 70.000 mensen hebben in verschillende steden gelopen, gezongen, gedanst en geprotesteerd tegen het huidige beleid. We hebben de samenhorigheid weer voor even gevoeld. Dat was fijn. Helaas hebben we hier nauwelijks reactie op mogen ontvangen. Daarom gaan we opnieuw de straat op, op 11 september.

“Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur. Wij blijven vechten voor heropening en kondigen nieuwe demonstraties aan op 11 september en roepen iedereen op om met ons mee de straten op te gaan,” zo meldt de reactie van Unmute Us in een persbericht.

Wil jij jouw organisatie aanmelden voor deze actie? Meld je dan aan op unmute-us.nl. Wil je meelopen? Kijk op dezelfde website waar er wordt gelopen en vanaf welke locaties.

Er is ook goed nieuws…

Het kabinet verlengt de garantieregeling tot en met september. Eerder werd de regeling al verruimd naar 100%. Organisatoren kunnen alle gemaakte projectkosten terugvragen, zo meldt het stand-van-zaken-rapport aan de kamervoorzitter, vorige week.

Een lichtpuntje in tijden van diepe crisis. In een brief aan de kamervoorzitter laat het kabinet weten de garantieregeling met 100% tegemoetkoming te verlengen. Na 20 september gaat deze regeling terug naar 80%. Daarnaast krijgen nachtclubs ruime tegemoetkoming vanaf 1 oktober, zodat zij op last van het kabinet gesloten kunnen blijven.

Over het loslaten van de 1,5 meter-maatregel en verdere versoepelingen meldt het rapport: ‘Pas als iedereen de mogelijkheid heeft gehad volledig gevaccineerd te zijn, en er een minimale follow-up periode van 2 weken in acht is genomen, zouden versoepelingen overwogen kunnen worden. (…) Naar verwachting wordt deze situatie medio september (d.i., zondag 19 september) bereikt.’

Evenementen mogen tot in ieder geval 20 september maximaal 750 bezoekers toestaan, mits zij een coronabewijs overleggen. Hierbij wordt de 1,5 meter-maatregel losgelaten. Evenementen met placering mogen hun volledige capaciteit benutten, werd eerder bekend.