Arbeidsongeschiktheidsverzekering met korting voor freelancers!

De overheid heeft budget vrijgemaakt om freelancers in de creatieve en culturele sector te verleiden tot het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en wij juichen dit initiatief natuurlijk meer dan toe! Deze verzekering schiet er namelijk maar al te vaak bij in. De overheid wil de beroepspraktijk van freelancers een gezonde impuls geven door het aantrekkelijker te maken om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan te gaan of je aan te sluiten bij een broodfonds, doormiddel van een tegemoetkoming in de kosten. Dit stimuleringsbudget is gelanceerd onder de noemer Oog voor Impuls.

Via Oog voor Impuls kan je een bijdrage aanvragen voor je verzekering of fonds! Dus heb je nog geen verzekering afgesloten of neem je nog niet deel aan een fonds maar ga je dit wel doen? Dan kun je een bijdrage krijgen zodra je de verzekering hebt afgesloten of als je bent gaan deelnemen aan een fonds. De regeling staat open voor iedereen die als freelancer in de culturele of creatieve sector werkzaam is.

Vanaf 15 november jl. kan je aanspraak maken op het stimuleringsbijdrage door hier een aanvraag in te dienen. De bijdrage bestaat uit een éénmalige stimulansbeloning van €120,- en vergoeding van 50% van de maandelijkse kosten (met een maximum van € 50,- per maand) voor maximaal 12 maanden.

Leuk weetje! De kosten voor een AOV of fonds worden ook met terugwerkende kracht vergoed (vanaf 1 juni 2022). Lees wel goed de spelregels door voordat je je aanvraag doet.