Leidraad tariefafspraken freelancers!

De harde lobby van de Kunstenbond heeft z’n vruchten afgeworpen. Er is eindelijk een leidraad (ontwikkeld door de Europese Unie) die betrekking heeft op het collectief onderhandelen van freelancers. Dit maakt de weg definitief vrij om tariefafspraken te kunnen maken. Een uiterst belangrijke ontwikkeling voor de verbetering van de arbeidspositie van freelancers in de culturele en creatieve sector!

Wat maakt deze leidraad zo bijzonder? Het is goed om te weten dat het maken van gezamenlijke prijsafspraken door ondernemingen in Nederland bij wet verboden is. De wet beschermt de consument daarmee tegen kartelvorming. Omdat freelancers ook als ondernemingen worden gezien, was het dan ook niet toegestaan om (minimum-) tariefafspraken te maken. Zelfs het publiceren van adviestarieven voor freelancers was verboden! Hierdoor verslechterde de positie van freelancers met de jaren, omdat er hierover geen kennisuitwisseling kon plaatsvinden en opdrachtgevers vrij spel hadden.

In 2020 heeft de Kunstenbond een eerste succes geboekt door het voor zelfstandigen mogelijk te maken collectief te mogen onderhandelen, en het beleid van de Nederlandse Mededingingsautoriteit ACM werd hierop toen aangepast. En nu komt daar dus een groter succes bij: deze leidraad!

Op 29 september 2022 is de leidraad gepubliceerd door de Europese Commissie, die hiermee erkent dat er groepen freelancers bestaan waarvoor de vorige wetgeving er juist voor heeft gezorgd dat ze in schijnzekerheid zijn terechtgekomen, of (in onze sector enorm gebruikelijk) in een race to the bottom, in een prijsstrijd, met onze eigen freelance collega’s. De Europese leidraad is nu bedoeld om tegen deze nare bijkomstigheden te beschermen! Meer weten? Lees hier de Q&A over de richtlijnen.