Goed nieuws en slecht nieuws (en afstel!)

Welke willen jullie éérst?
Okee, eerst het slechte nieuws dan maar. Het aanvragen van de TVL (de Toegemoetkoming voor Vaste Lasten) voor Q2 van 2021 loopt achter op schema. Het loket zou eigenlijk nu, medio mei, open moeten gaan, maar dit is vertraagd tot minimaal half juni. Hierdoor ontvangen ondernemers het geld pas op z’n vroegst begin juli. Dit is met name vervelend voor ondernemers met mensen in loondienst, vanwege het uitkeren van het vakantiegeld.

De reden hiervoor is, en dat is dan ook meteen het *goede* nieuws, dat het systeem van de RVO omgebouwd moet worden zodat ondernemers zelf hun referentieperiode (Q2 van 2019 óf Q3 2020) kunnen kiezen bij hun aanvraag. Voor veel ondernemers was de referentieperiode (Q1 van 2019) voor Q1 2021 niet representatief: met name voor mensen uit de evenementensector is dit natuurlijk héél vaak het geval. Heel fijn dus, dat de RVO dit aanpast, maar vervelend dat ondernemers hierdoor in problemen komen met hun liquiditeit. De RVO schrijft zelf dat ze er samen met het Ministerie van Economische Zaken alles aan doen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

En dan het afstel… of nouja, het uitstel dat nu al leidt tot afstel. Van uitstel komt afstel, snappen jullie hem nog!
Het beloofde Garantiefonds van 385 miljoen euro komt er maar niet van, en de eerste (reeds aangekondigde) festivals besluiten als gevolg daarvan de stekker uit hun voorbereidingen te trekken. Enorm zuur en verontrustend, en daarom is er een legertje Evenementenmensen naar de media gestapt om een beetje stennis te gaan schoppen. En met resultaat, want het Ministerie van EZ haastte zich gisteren om te verklaren dat ze verwachten dat hun voornemen binnen enkele weken goedgekeurd wordt vanuit de Europese Commissie, en dat organisaties wel alvast een vooraanvraag kunnen doen. SP-Kamerlid Peter Kwint geeft in reactie aan desondanks kamervragen te gaan stellen over de hoogte van de noodsteun (80%) en over de kaders van het plan. Wordt vervolgd…

Geef een reactie